Villkor

Allmänt

Samtliga länkar granskas manuellt. Vänligen följ de regler som gäller! OBS, ange en giltig E-postadress.

Kundens ansvar

Kunden måste följa svensk och internationell lag samt Topplänk.se's egna regler.

Topplänk.se's ansvar

Topplänk.se förbehåller sig rätten att neka och ta bort en länk eller som anses olämplig eller misskött sig enligt vår bedömning.

Regler

Avtal

Topplänk.se förbehåller sig rätten att säga upp avtalet om kunden brutit eller inte uppfyller de krav som Topplänk.se ställer.
Topplänk.se förbehåller sig rätten att ändra villkoren.

I detta avtal definieras ni som "kund".